Jotun

Jotun

Gamehub

Vitals

Jotun

Developer : Thunder Lotus Games
Publisher : Thunder Lotus Games
Genre : Action
Released : Sep 29th, 2015
Players : 1

6.0

fun score

Pros

Beautiful art style, tough boss battles

Cons

It gets a little samey a little too fast

Jotun Jotun Jotun Jotun Jotun Jotun Jotun Jotun